rss

Fisioterapeuta a casa

Aquest servei és per totes aquelles persones que necessiten serveis terapèutics i prefereixen que el professional es desplaci fins al domicili; el professional pot oferir:

• Rehabilitació

• Massatge terapèutic

• Assessorament d’adaptació a la llar


  Tarifa PER SERVEI

  Soci ADFO No soci ADFO
 
  30’ 60’ 30’ 60’
 
 rehabilitació 19  € 33 € 23 € 37 €
 massatge terapèutic 24  € 37,5 € 28 € 41,5 €
 assessorament a la llar 30 € 34 €